Từ kỷ lục “delay” cả chục năm đến kỷ lục tăng tổng vốn gấp 9 lần

Cát Linh- Hà Đông chưa biết ngày vận hành, Dự án Yên Viên- Ngọc Hồi, đội vốn từ 9.197 tỉ lên.... 81.537 tỉ
Cát Linh- Hà Đông chưa biết ngày vận hành, Dự án Yên Viên- Ngọc Hồi, đội vốn từ 9.197 tỉ lên.... 81.537 tỉ
Cát Linh- Hà Đông chưa biết ngày vận hành, Dự án Yên Viên- Ngọc Hồi, đội vốn từ 9.197 tỉ lên.... 81.537 tỉ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top