Từ giá vàng hôm nay đến giá vàng “điên rồ” 275 triệu đồng/lượng

Chưa biết đâu sẽ là giới hạn cho sự "điên rồ" cuả giá vàng. Ảnh: Phan Anh
Chưa biết đâu sẽ là giới hạn cho sự "điên rồ" cuả giá vàng. Ảnh: Phan Anh
Chưa biết đâu sẽ là giới hạn cho sự "điên rồ" cuả giá vàng. Ảnh: Phan Anh
Lên top