Từ đĩa cơm 2.000 đồng của nguyên Chủ tịch Nước

Ông Tư Sang cùng vợ dùng cơm và trò chuyện vui vẻ cùng nhà báo Nam Đồng, chủ nhiệm hệ thống quán cơm xã hội Nụ Cười. Ảnh: PLTPHCM
Ông Tư Sang cùng vợ dùng cơm và trò chuyện vui vẻ cùng nhà báo Nam Đồng, chủ nhiệm hệ thống quán cơm xã hội Nụ Cười. Ảnh: PLTPHCM