Từ chuyện Trấn Thành cho thấy, giới nghệ sĩ làm từ thiện rất "nghệ sĩ"

Sao kê chuyển tiền của Trấn Thành Ảnh: LDO
Sao kê chuyển tiền của Trấn Thành Ảnh: LDO
Sao kê chuyển tiền của Trấn Thành Ảnh: LDO
Lên top