Từ chuyện Giang Hồng Ngọc phản bác phát ngôn của Nguyễn Quang Dũng

Nguyễn Quang Dũng phát ngôn gây sốc Ảnh: LĐ
Nguyễn Quang Dũng phát ngôn gây sốc Ảnh: LĐ
Nguyễn Quang Dũng phát ngôn gây sốc Ảnh: LĐ
Lên top