Từ chuyện cháu nội bà thứ trưởng với đa số con cháu người dân

Một trong những "hạt sạn to như cái bát" trong SGK.
Một trong những "hạt sạn to như cái bát" trong SGK.
Một trong những "hạt sạn to như cái bát" trong SGK.
Lên top