Từ chuyện 15 người trong xe đông lạnh thông chốt ở Bình Thuận

Người trốn qua chốt trong xe động lạnh. Ảnh cắt từ clip
Người trốn qua chốt trong xe động lạnh. Ảnh cắt từ clip
Người trốn qua chốt trong xe động lạnh. Ảnh cắt từ clip
Lên top