Từ chức, nhưng để làm gì, thưa ông Giám đốc BV Hòa Bình?

Lên top