Từ chức, đứng sang một bên nếu không làm được việc

Lấy mẫu xét nghiệm tại huyện Long Thành, Đồng Nai. Ảnh: CDC Đồng Nai
Lấy mẫu xét nghiệm tại huyện Long Thành, Đồng Nai. Ảnh: CDC Đồng Nai
Lấy mẫu xét nghiệm tại huyện Long Thành, Đồng Nai. Ảnh: CDC Đồng Nai
Lên top