Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tự chủ đại học để “kỹ sư ra kỹ sư, tiến sĩ ra tiến sĩ”

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.