Từ chiếc bao cao su cho dân đến tấm phiếu đi chợ theo ngày chẵn/lẻ

Phiếu đi chợ theo ngày chẵn lẻ đang lan truyền khắp mạng xã hội như một điển hình về sự hài hước và thái quá trong phòng chống dịch (Ảnh: internet)
Phiếu đi chợ theo ngày chẵn lẻ đang lan truyền khắp mạng xã hội như một điển hình về sự hài hước và thái quá trong phòng chống dịch (Ảnh: internet)
Phiếu đi chợ theo ngày chẵn lẻ đang lan truyền khắp mạng xã hội như một điển hình về sự hài hước và thái quá trong phòng chống dịch (Ảnh: internet)
Lên top