Từ câu chuyện "cây sống ảo" ở Lảo Thẩn đã chết thật

Cây "sống ảo" tại Lảo Thẩn Ảnh: LĐO
Cây "sống ảo" tại Lảo Thẩn Ảnh: LĐO
Cây "sống ảo" tại Lảo Thẩn Ảnh: LĐO
Lên top