Từ bom tấn “Mắt biếc” liếc sang bom xịt phá thuế dân

Mắt Biếc lập kỷ lục 1 triệu khán giả đến rạp sau chỉ 5 ngày, trong khi phim tuyên truyền đầu tư hàng chục tỉ đồng không bán nổi 1 vé
Mắt Biếc lập kỷ lục 1 triệu khán giả đến rạp sau chỉ 5 ngày, trong khi phim tuyên truyền đầu tư hàng chục tỉ đồng không bán nổi 1 vé
Mắt Biếc lập kỷ lục 1 triệu khán giả đến rạp sau chỉ 5 ngày, trong khi phim tuyên truyền đầu tư hàng chục tỉ đồng không bán nổi 1 vé
Lên top