Từ 1.500 hành khách bị delay nghĩ về hậu họa phá rừng Phú Quốc

Lên top