Trường đại học dạy đánh golf không phải để "cậu ấm cô chiêu" làm dáng

Giải golf từ thiện thường niên Vì trẻ em Việt Nam lần thứ 14 – Swing for the Kids 2020 có sự tham dự của hơn 155 golfer. Ảnh: Thuý Hà
Giải golf từ thiện thường niên Vì trẻ em Việt Nam lần thứ 14 – Swing for the Kids 2020 có sự tham dự của hơn 155 golfer. Ảnh: Thuý Hà
Giải golf từ thiện thường niên Vì trẻ em Việt Nam lần thứ 14 – Swing for the Kids 2020 có sự tham dự của hơn 155 golfer. Ảnh: Thuý Hà
Lên top