Trực thăng cứu hộ - 16 năm rồi vẫn xa vời…

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị đưa trực thăng vào cứu hộ trên cao tốc (ảnh: BĐ/Vnexpress).
Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị đưa trực thăng vào cứu hộ trên cao tốc (ảnh: BĐ/Vnexpress).
Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị đưa trực thăng vào cứu hộ trên cao tốc (ảnh: BĐ/Vnexpress).