Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trọng dụng nhân tài và văn hóa từ chức

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.