Trốn cách ly là tiếp tay cho “giặc” COVID-19

6 ngư dân tìm trách trốn cách ly tại thời điểm bị phát hiện. Ảnh: BĐBP
6 ngư dân tìm trách trốn cách ly tại thời điểm bị phát hiện. Ảnh: BĐBP
6 ngư dân tìm trách trốn cách ly tại thời điểm bị phát hiện. Ảnh: BĐBP
Lên top