Trị bệnh... lười tiêu tiền

Dự án ký túc xá sinh viên tập trung tỉnh Ninh Bình bỏ hoang suốt 10 năm vì... nguồn vốn. Ảnh: Diệu Anh/LĐO
Dự án ký túc xá sinh viên tập trung tỉnh Ninh Bình bỏ hoang suốt 10 năm vì... nguồn vốn. Ảnh: Diệu Anh/LĐO
Dự án ký túc xá sinh viên tập trung tỉnh Ninh Bình bỏ hoang suốt 10 năm vì... nguồn vốn. Ảnh: Diệu Anh/LĐO
Lên top