Tri ân người thầy bằng những “món quà” ý nghĩa

Nữ giáo viên Hoàng Thị Kim Chung - Trường Tiểu học và Trung học cơ sở A Xing  (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) bên bó hoa dại của học sinh tặng ngày 20.11. Ảnh: GV
Nữ giáo viên Hoàng Thị Kim Chung - Trường Tiểu học và Trung học cơ sở A Xing (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) bên bó hoa dại của học sinh tặng ngày 20.11. Ảnh: GV
Nữ giáo viên Hoàng Thị Kim Chung - Trường Tiểu học và Trung học cơ sở A Xing (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) bên bó hoa dại của học sinh tặng ngày 20.11. Ảnh: GV
Lên top