Trần Lương dẫn đoàn phó hội, cắt đường lưỡi bò

Trần Lương (bên phải), trước poster không có đường lưỡi bò. Ảnh: NVCC
Trần Lương (bên phải), trước poster không có đường lưỡi bò. Ảnh: NVCC
Trần Lương (bên phải), trước poster không có đường lưỡi bò. Ảnh: NVCC
Lên top