Trăm lời xin lỗi không bằng một việc làm

Một quy định trong chỉ thị mới nhất của Thủ tướng có thể sẽ phá toang ma trận thủ tục (Minh họa trên website TTCP)
Một quy định trong chỉ thị mới nhất của Thủ tướng có thể sẽ phá toang ma trận thủ tục (Minh họa trên website TTCP)
Một quy định trong chỉ thị mới nhất của Thủ tướng có thể sẽ phá toang ma trận thủ tục (Minh họa trên website TTCP)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top