Trả lại danh dự cho "công dân Síp" Phạm Phú Quốc, nếu như...!

Trước Quốc hội, năm 2017, ĐBQH Phạm Phú Quốc từng có những phát ngôn lo cho gánh nặng nợ công của dân. Cũng năm đó, vợ con ông nhập tịch Síp
Trước Quốc hội, năm 2017, ĐBQH Phạm Phú Quốc từng có những phát ngôn lo cho gánh nặng nợ công của dân. Cũng năm đó, vợ con ông nhập tịch Síp
Trước Quốc hội, năm 2017, ĐBQH Phạm Phú Quốc từng có những phát ngôn lo cho gánh nặng nợ công của dân. Cũng năm đó, vợ con ông nhập tịch Síp
Lên top