Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tổng tấn công vào những vùng cấm