Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tôi thấy “cây vàng” trên cỏ xanh?