Tối hậu thư của... BOT

Chủ đầu tư BOT T2 vừa đòi trả lại trạm vì lý do "nguy cơ nợ xấu" và "Tiền âm"
Chủ đầu tư BOT T2 vừa đòi trả lại trạm vì lý do "nguy cơ nợ xấu" và "Tiền âm"
Chủ đầu tư BOT T2 vừa đòi trả lại trạm vì lý do "nguy cơ nợ xấu" và "Tiền âm"
Lên top