Tối hậu thư cho Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Tàu điện đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: Lao Động
Tàu điện đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: Lao Động
Tàu điện đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: Lao Động
Lên top