Tổ quốc cần chúng ta hành động mạnh mẽ hơn, sáng tạo hơn

Thủy Tiên và Công Vinh trực tiếp khảo sát vùng hạn mặn miền Tây, kêu gọi ủng hộ được hơn 9 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào, thay vì "đứng yên" (Ảnh facebook nhân vật)
Thủy Tiên và Công Vinh trực tiếp khảo sát vùng hạn mặn miền Tây, kêu gọi ủng hộ được hơn 9 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào, thay vì "đứng yên" (Ảnh facebook nhân vật)
Thủy Tiên và Công Vinh trực tiếp khảo sát vùng hạn mặn miền Tây, kêu gọi ủng hộ được hơn 9 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào, thay vì "đứng yên" (Ảnh facebook nhân vật)
Lên top