Tổ chức “gọi vong” là lừa đảo, là tội ác

 Hình ảnh thỉnh vong báo oán, chuyển nghiệp ở chùa Ba Vàng do PV Báo Lao Động ghi lại.
Hình ảnh thỉnh vong báo oán, chuyển nghiệp ở chùa Ba Vàng do PV Báo Lao Động ghi lại.
Hình ảnh thỉnh vong báo oán, chuyển nghiệp ở chùa Ba Vàng do PV Báo Lao Động ghi lại.
Lên top