Tình nguyện thử nghiệm vaccine COVID-19: Đó là hành động anh hùng

Những người đầu tiên tình nguyện thử nghiệm vaccine. Ảnh Thuỳ Linh
Những người đầu tiên tình nguyện thử nghiệm vaccine. Ảnh Thuỳ Linh
Những người đầu tiên tình nguyện thử nghiệm vaccine. Ảnh Thuỳ Linh
Lên top