Tình hình khẩn cấp, hãy cho phép doanh nghiệp tham gia mua vaccine

Vaccine COVID-19 của AstraZeneca được một số nước Đông Nam Á sử dụng. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 của AstraZeneca được một số nước Đông Nam Á sử dụng. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 của AstraZeneca được một số nước Đông Nam Á sử dụng. Ảnh: AFP
Lên top