Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Tinh giản những... "cái ô"!