Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tin vào sự lựa chọn của dân