Tìm ra “virus của căn bệnh đô thị”

Đường Lê Văn Lương (Hà Nội) sau quy hoạch điều chỉnh san sát nhà cao tầng trong khoảng 2km chiều dài khiến kết cấu hạ tầng giao thông bị phá vỡ. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Đường Lê Văn Lương (Hà Nội) sau quy hoạch điều chỉnh san sát nhà cao tầng trong khoảng 2km chiều dài khiến kết cấu hạ tầng giao thông bị phá vỡ. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Đường Lê Văn Lương (Hà Nội) sau quy hoạch điều chỉnh san sát nhà cao tầng trong khoảng 2km chiều dài khiến kết cấu hạ tầng giao thông bị phá vỡ. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top