Tiêu cực thi cử: Cần tháo "ngòi nổ" dư luận bằng sự công khai

Bảng điểm thi thật và giả, không thể nói khác hơn, đó chính là đổi trắng thay đen.
Bảng điểm thi thật và giả, không thể nói khác hơn, đó chính là đổi trắng thay đen.
Bảng điểm thi thật và giả, không thể nói khác hơn, đó chính là đổi trắng thay đen.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top