Tiểu ban nhân sự VFF "nhiệt tình, công tâm" đến mức nào?

Bầu Tú và bầu Đức (ảnh: HD-HT).
Bầu Tú và bầu Đức (ảnh: HD-HT).
Bầu Tú và bầu Đức (ảnh: HD-HT).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM