Tiếp theo Ninh Bình, Gia Lai đệ đơn xin khai tử... rừng nghèo!

Gia Lai là địa phương xảy ra nhiều vụ phá rừng gần đây
Gia Lai là địa phương xảy ra nhiều vụ phá rừng gần đây
Gia Lai là địa phương xảy ra nhiều vụ phá rừng gần đây
Lên top