Tiền từ thiện, hỗ trợ: 500 triệu hay 500 ngàn đều phải minh bạch

Ủy nhiệm chi xác nhận ông Đoàn Ngọc Hải gửi 500 triệu đồng cho Hội LHPN huyện Nậm Pồ (ảnh lớn) và hình ảnh 1 chuyến đi hỗ trợ, từ thiện của ông Hải. Ảnh NH
Ủy nhiệm chi xác nhận ông Đoàn Ngọc Hải gửi 500 triệu đồng cho Hội LHPN huyện Nậm Pồ (ảnh lớn) và hình ảnh 1 chuyến đi hỗ trợ, từ thiện của ông Hải. Ảnh NH
Ủy nhiệm chi xác nhận ông Đoàn Ngọc Hải gửi 500 triệu đồng cho Hội LHPN huyện Nậm Pồ (ảnh lớn) và hình ảnh 1 chuyến đi hỗ trợ, từ thiện của ông Hải. Ảnh NH
Lên top