Tiền không ngủ, COVID cũng không nghỉ Tết

Các bác sĩ tại Bệnh viện số 2 Quảng Ninh đón giao thừa trong một cái tết chưa từng có. Ảnh: Trần Minh/Bộ Y tế
Các bác sĩ tại Bệnh viện số 2 Quảng Ninh đón giao thừa trong một cái tết chưa từng có. Ảnh: Trần Minh/Bộ Y tế
Các bác sĩ tại Bệnh viện số 2 Quảng Ninh đón giao thừa trong một cái tết chưa từng có. Ảnh: Trần Minh/Bộ Y tế
Lên top