“Tiền không đẻ”, phải chăng nó đang bò lê?

Bạn có tin được không, đây là quang cảnh vắng lặng trước bến xe Mỹ Đình vào chiều 25 Tết. Ảnh: Trần Vương/LĐO
Bạn có tin được không, đây là quang cảnh vắng lặng trước bến xe Mỹ Đình vào chiều 25 Tết. Ảnh: Trần Vương/LĐO
Bạn có tin được không, đây là quang cảnh vắng lặng trước bến xe Mỹ Đình vào chiều 25 Tết. Ảnh: Trần Vương/LĐO
Lên top