Tiêm vaccine: Nếu xảy ra tiêu cực sẽ là nỗi nhục suốt đời!

Nói đến công bằng trong việc tiêm vaccine, có lẽ, hoàn toàn không thừa khi nhắc lại lời Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khi các gói hỗ trợ được triển khai năm ngoái: “Nếu đụng đến dù chỉ 1 đồng thôi sẽ là nỗi nhục suốt đời của các đồng chí cán bộ”. Ảnh: Anh Tú
Nói đến công bằng trong việc tiêm vaccine, có lẽ, hoàn toàn không thừa khi nhắc lại lời Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khi các gói hỗ trợ được triển khai năm ngoái: “Nếu đụng đến dù chỉ 1 đồng thôi sẽ là nỗi nhục suốt đời của các đồng chí cán bộ”. Ảnh: Anh Tú
Nói đến công bằng trong việc tiêm vaccine, có lẽ, hoàn toàn không thừa khi nhắc lại lời Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khi các gói hỗ trợ được triển khai năm ngoái: “Nếu đụng đến dù chỉ 1 đồng thôi sẽ là nỗi nhục suốt đời của các đồng chí cán bộ”. Ảnh: Anh Tú
Lên top