Tiêm vaccine làm gì nhìn từ 3.000 lái đò ở Ninh Bình

Hàng nghìn lái đò thất nghiệp đang chờ được hỗ trợ. Ảnh: NT
Hàng nghìn lái đò thất nghiệp đang chờ được hỗ trợ. Ảnh: NT
Hàng nghìn lái đò thất nghiệp đang chờ được hỗ trợ. Ảnh: NT
Lên top