Tiêm vaccine cho shipper để ổn định cung ứng hàng hóa và an toàn cộng đồng

Shipper hoạt động tại các quận, huyện vùng đỏ ở TPHCM phải xét nghiệm hằng ngày, từ 5-6h sáng. Ảnh: Anh Tú
Shipper hoạt động tại các quận, huyện vùng đỏ ở TPHCM phải xét nghiệm hằng ngày, từ 5-6h sáng. Ảnh: Anh Tú
Shipper hoạt động tại các quận, huyện vùng đỏ ở TPHCM phải xét nghiệm hằng ngày, từ 5-6h sáng. Ảnh: Anh Tú
Lên top