Tiêm vaccine + 5K + làm việc online = kiểm soát dịch

Tiêm vaccine cho người lao động tại Khu Công nghệ cao TPHCM. Ảnh: LDO
Tiêm vaccine cho người lao động tại Khu Công nghệ cao TPHCM. Ảnh: LDO
Tiêm vaccine cho người lao động tại Khu Công nghệ cao TPHCM. Ảnh: LDO
Lên top