Tiêm 1 mũi vaccine được thẻ xanh - Thẻ xanh để làm gì?

TPHCM: Tiêm 1 mũi vaccine đủ điều kiện cấp thẻ xanh Ảnh: LDO
TPHCM: Tiêm 1 mũi vaccine đủ điều kiện cấp thẻ xanh Ảnh: LDO
TPHCM: Tiêm 1 mũi vaccine đủ điều kiện cấp thẻ xanh Ảnh: LDO
Lên top