Thuỷ Tiên, nước mắt và những bữa tiệc trên lòng trắc ẩn

Một hình ảnh của Thuỷ Tiên tại vùng lũ năm ngoái. Ảnh: NV
Một hình ảnh của Thuỷ Tiên tại vùng lũ năm ngoái. Ảnh: NV
Một hình ảnh của Thuỷ Tiên tại vùng lũ năm ngoái. Ảnh: NV
Lên top