Thủy điện Thượng Nhật ngang ngược, coi thường chính quyền

Công an giám sát chặt chẽ việc xả lũ ở nhà máy thủy điện Thượng Nhật. Ảnh: LĐO
Công an giám sát chặt chẽ việc xả lũ ở nhà máy thủy điện Thượng Nhật. Ảnh: LĐO
Công an giám sát chặt chẽ việc xả lũ ở nhà máy thủy điện Thượng Nhật. Ảnh: LĐO
Lên top