Thưởng Tết và ngẫm về dấu chỉ của sự công bằng

Hình ảnh người dân có dáng ngồi, khuôn mặt khắc khổ đang gây xúc động trên mạng, nhưng người đáng khâm phục phải là những cá nhân được thưởng tết 3,5 tỉ đồng đang nộp 35% thuế thu nhập cá nhân (Ảnh Internet).
Hình ảnh người dân có dáng ngồi, khuôn mặt khắc khổ đang gây xúc động trên mạng, nhưng người đáng khâm phục phải là những cá nhân được thưởng tết 3,5 tỉ đồng đang nộp 35% thuế thu nhập cá nhân (Ảnh Internet).
Hình ảnh người dân có dáng ngồi, khuôn mặt khắc khổ đang gây xúc động trên mạng, nhưng người đáng khâm phục phải là những cá nhân được thưởng tết 3,5 tỉ đồng đang nộp 35% thuế thu nhập cá nhân (Ảnh Internet).
Lên top