Thuốc giả, dân đâu cần những báo cáo đẹp

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm vụ VN Pharma. Ảnh: Đăng Huỳnh
Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm vụ VN Pharma. Ảnh: Đăng Huỳnh