Thuế, xin đừng là bắt chẹt!

Có nên đánh thuế tiêu thụ đặc biệt vào những hàng hoá đáp ứng nhu cầu làm đẹp chính đáng và rất đáng khuyến khích của chị em.
Có nên đánh thuế tiêu thụ đặc biệt vào những hàng hoá đáp ứng nhu cầu làm đẹp chính đáng và rất đáng khuyến khích của chị em.
Có nên đánh thuế tiêu thụ đặc biệt vào những hàng hoá đáp ứng nhu cầu làm đẹp chính đáng và rất đáng khuyến khích của chị em.
Lên top